تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

مهندسی پزشکی

سمت : مسئول واحد تجهیزات

مهندس مبینا شریفی

تحصیلات :

کارشناس مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

مسئول فنی مراکز درمانی و توزیعی از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران

شماره : 33724423-086 داخلی 260

تعریف: مجموعه  ای است در سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت  کلیه امور مرتبط  با تجهیزات پزشکی را در راستای بهره وری بهینه  این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی،اثربخشی و رضایتمندی بیماران  بعهده دارد.

هدف:

الف) استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها

ب) افزایش عمر مفید تجهیزات،تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابیهای زود هنگام و نابهنگام

ج) کاهش هزینه های نگهداری،تعمیر، و زمان ازکارافتادگی دستگاه ها

د) هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیکها،تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازواقعی و توانایی مراکز درمانی

شرح وظایف تجهیزات پزشکی بیمارستان فرهنگ خسروانی

 • برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخش های بیمارستان
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی
 • مسندسازی و تجزیه و تحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
 • نیازسنجی آموزش  در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر نصب و راه اندازی تجهزات پزشکی
 • نظارت بر کلیه فاکتورهای تجهیزات پزشکی اعم از خرید ،تعمیر،کالیبراسیون
 • نظارت ،کارشناسی و ثبت  تمامی فاکتورهای تعمیرات و خرید در سامانه EQM
 • عضویت و حضور فعال در کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان
 • برنامه ریزی برای انجام فرایندهای PM ،کنترل کیفی،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ونظارت بر چگونگی اجرای آنها
 • کنترل و نظارت برکلیه خرید های تجهیزات پزشکی
 • ارتباط مستمر  با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ آخرین بخشنامه ،ابلاغیه ها واخبار حوزه تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی www.imed.ir و اجرای آنها
 • حضور در نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی مرتبط
 • ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی