داخلی

داخلی

مسئول بخش: خانم بهاره غفاری نیا

تاریخچه بخش داخلی:

بخش داخلی در سال 1396 با لطف و عنایت خیرین و همچنین پیگیر ی های ریاست محترم جناب آقای دکتر حجتی فعالیت بخش داخلی به صورت رسمی آغاز گردید. بخش داخلی در طبقه اول بیمارستان می باشد. این بخش دارای هشت اتاق که شامل یک اتاق پنج تخته ،یک اتاق سه تخته، پنج اتاق دو تخته و یک اتاق ایزوله معکوس می باشد.

خدمات درمانی ارائه شده بخش داخلی:

1)بستری و درمان بیماران مبتلا به COPD

2) بستری و درمان بیماران مبتلا به پنومونی

3) بستری و درمان بیماران مبتلا به دیابت

4) بستری و درمان بیماران مبتلا به فشارخون

5) بستری و درمان بیماران مبتلا به COID19