امور مالی

سرپرست امور مالی:
آقای حسین فراهانی

شرح وظایف:

 • کلیه پرداختهای پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا ، اضافه کاری، خارج از شمول، طرح تمام وقتی، محرومیت از مطب پزشکان،فوق‌العاده مدیریت، هزینه سفر و نقل و مکان، بازخرید سنوات خدمت، بازخرید مرخصی استحقاقی، پاداش سنوات پایان خدمت، شهریه کلاسهای آموزشی، پاداش کلاسهای آموزشی و سایر پرداختها و مطالبات و دیون
 • تعیین غرامت دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از انجام تعهدات خودداری نمایند. و دریافت آن به صورت نقدی و اقساط طی مکاتبه‌های مربوط به آن
 • نگهداری پرونده‌های خرید تعهد خدمت پزشکان و پیراپزشکان و دریافت وجه التزام به آن به صورت اقساط و نقدی
 • صدور گواهی حقوق و گواهی ضمانت وام جهت پرسنل رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار مشخص برای کلیه بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و بنگاههای اقتصادی
 • صدور کلیه چکها برای همه حسابهای به صورت جداگانه
 • دریافت ضمانت نامه بانکی ، وثیقه ملکی، ضمانت شخص ثالث و صدور اسناد مربوط و تمدیدی سالانه طی مکاتبات برای همه موارد
 • کلیه مکاتبات مربوط به دریافت و پرداخت و ارسال کلیه چکها با نامه مأمور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 • تهیه نامه و ارسال آن به دانشگاهها در خصوص هدایای خاص و سایر منابع
 • مفاصاحساب برای کلیه افرادی که بازنشسته یا انتقال می‌‌یابند.
 • پاسخگویی سریع و درست به ارباب رجوع و پرسش کنندگان در نتیجه پرداخت به موقع در همه امور
 • صدور فیش حقوقی و پرداخت اضافه کار مصوب و صدور فیش حقوقی    
 • اعمال کسورات براساس نامه های دریافتی از مراجعقضائی و موسسات مالی.
 • محاسبه و پرداخت عائله مندی و حق اولاد بازنشستگان وموظفین دانشگاه .
 • مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
 • گرفتن مغایرت بانکی در پایان هر ماه بطور جداگانه
 • پاسخگوئی به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه و ارسال وجه تنخواه گردان به آن واحدها
 • ثبت کلیه چک ها در دفاتر مربوطه و مانده گیری حسابهای مربوطه
 • مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه
 • مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی جهت شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه
 • مکاتبات با بانک ها جهت دریافت ضمانتنامه بانکی و یا ابطال ضمانتنامه
 • پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت
 • اصلاحات و کسورات مربوط به بیمه خدمات درمانی.
 • افتتاح حساب و تغییر امضاء کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
 • صدور گواهی حقوق به کارکنان بازنشسته و شاغل جهت دریافت وام از بانک های مختلف