اورژانس

مسئول بخش اورژانس:

جناب آقای محمد فشکی

 


اورژانس دارای 6 تخت فعال ستاره دار است که در طبقه همکف بیمارستان قرار دارد و در 24 ساعت شبانه روز فعال می باشد.

این بخش دارای تجهیزاتی از قبیل:

2 عدد دی سی شک ، 2 عدد ای پی جی، 3 عدد مانیتور ، 1 عدد ونتیلاتو ، 1 عدد ساکشن ، 1 عدد پمپ سرم ، 1 عدد سرنگ و 3 عدد کپسول اکسیژن می باشد.