واحد رفاه و ورزش

 

 

                                                        مسئول رفاه و ورزش:
                                                         آقای حسین فراهانی
شرح وظایف:
هماهنگی برای برگزاری کلاسهای ورزشی کارکنان خانم و اقا
آماده سازی  و اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات درون دانشگاهی
نظارت بر برنامه تمرینی تیمهای ورزشی  کارکنان خانم و آقا
برنامه ریزی و اجرای اردوهای فرهنگی تفریحی کارکنان خانم و آقا
برنامه ریزی و اختصاص سانس های استخر و آموزش شنا
برنامه ریزی و اجرای مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف بصورت داخلی
انجام امور جاری ورزشی و رفاه کارکنان