آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

تعداد بازدید:۵۳۴

اعضای کمیته 

شرح وظایف

برنامه عملیاتی 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: آموزش پاسخگو جامعه نگر

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱