کارشناسان اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۳۶۵۶
  
  

نام و نام خانوادگی: علیرضا ابدال

سمت:رئیس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

تلفن مستقیم: 08633838620

شماره تماس داخلی: 620

 
  

نام و نام خانوادگی: فاطمه لطفی

سمت:کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

تلفن مستقیم: 08633838619

شماره تماس داخلی: 619

آدرس:

 
  

نام و نام خانوادگی: مرضیه امینی

سمت:کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

تلفن مستقیم: 08633838619

شماره تماس داخلی: 619

 
  

کلید واژه ها: اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۲