معرفی اداره خدمات ماشینی

تعداد بازدید:۲۹۰۳

اداره خدمات ماشینی در جهت اتوماسیون فعالیت های جاری حوزه ، توسعه روشهای بکارگیری تجهیزات مدرن و با هدف ارتقاء و بهبود خدمات و کمک در نیل به اهداف حوزه فعالیت می نماید.

- فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده از طریق حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی از قبیل : تعریف دروس در وب ، لیست نمرات ، فرم های نهایی انتخاب واحد و حذف و اضافه، تهیه گزارشات مختلف از قبیل آماری یا کارنامه و .....

 

استراتژی اداره خدمات ماشینی :

تسهیل امکانات دسترسی  درون بخشی و برون بخشی

 

هدف عینی :

توسعه ارتباطات، ایجاد تنوع بخشی و به روز کردن مستمر بانک های اطلاعاتی آموزش جهت کسب پاسخگویی به نیازهای معاونت آموزشی

هدف کیفی :

توسعه ارتباطات، ایجاد تنوع بخشی و به روز کردن مستمر بانک های اطلاعاتی آموزش جهت کسب پاسخگویی به نیازهای معاونت آموزشی

1 - مدیریت ، نظارت و پشتیبانی از تبدیل اطلاعات کلیه کد رشته ورودی و در نهایت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود 

2 - فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی. تهیه لیستهای مختلف, ورود نمرات صدور کارتهای دانشجویی ، آزمونهای جامع ، ارتقاء دستیاران و تهیه گزارشات ( آماری ،کارنامه و...)

3 - استمرار،  توسعه و بهبود خدمات ماشینی دانشجویان  اساتید ،  کارشناسان و ایجاد قابلیت های جدید  منطبق بانیازهای مدیریت حوزه

4 - نظارت ،حفظ وحراست ازاطلاعات تحصیلی دانشجویان.

5 - مدیریت و نظارت برسطح دسترسی و  اتصال دانشکده های تابعه و سایر واحدهای متقاضی دربهره گیری ازشبکه اطلاع رسانی سیستم خدمات آموزشی (سما) .

6 - مدیریت ، پشتیبانی از کلیه نرم افزار های موجود ( ثبت نام آنلاین ، ارزشیابی اساتید ، پرتال سنجش ، پرتال دانش آموختگان ، پرتال مدیریت آموزش ، استعداد درخشان ، مدیریت جامع آموزش ،  card five  و حق التدریس )

7 - ترویج و آموزش استفاده از نرم افزارهای  موجود در میان نیروهای حوزه معاونت آموزشی و نشر و بسط نرم افزارها و تجربیات حاصله به محیطهای برون دانشگاهی.

8 - مدیریت و نظارت بر  تعریف رشته ها منطبق با کدینگ استاندارد وزارت متبوع و سرفصل دروس بر اساس شورای عالی برنامه ریزی.

 

اهم وظایف و فعالیتهای اداره بشرح زیر می باشد:

 1. تهیه و ارسال گزارشات آماری
 2. تهیه نسخه پشتیبان از سامانه ها
 3. ورود اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده 
 4.  پشتیبانی و بروزرسانی سامانه های الکترونیکی معاونت
 5. فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی.

از قبیل: ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ،تعریف دروس, تهیه فرمهای انتخاب واحد, حذف واضافه, حذف اضطراری و... قبل ازعملیات مربوطه, تهیه لیستهای مختلف, ورود نمرات بطور صحیح و تهیه گزارشات ( آماری ،کارنامه و...)

 1.  استمرار و بهبود خدمات ماشینی دانشجویان منطبق بانیازهای مدیریت حوزه.
 2. توسعه سیستم آموزشی موجود و ایجاد قابلیتهای جدید.
 3. حفظ وحراست ازاطلاعات تحصیلی دانشجویان.
 4. طراحی وپیاده سازی فرمهای مختلف تحصیلی واستانداردسازی آنها.
 5. تصال دانشکده های تابعه و سایر واحدهای متقاضی دربهره گیری ازشبکه اطلاع رسانی سیستم خدمات آموزشی (سما).
 6. تهیه نرم افزارهای موردنیازحوزه معاونت آموزشی براساس نیازهای تعریف شده.
 7. ایجادنظام ارزیابی صحیح ومنطقی درامتحانات براساس استانداردهای تعیین شده.
 8. تهیه گزارشان آماری وتحلیلی متنوع ازمجموعه بانک اطلاعاتی موجود در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی مدیریتی واجرائی.
 9. مدیریت نرم افزاربانک اطلاعاتی اعضا هیات علمی واطلاعات تدریس آنها.
 10. پشتیبانی فنی سیستم استعداد درخشان تحت وب حوزه.
 11. پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ستاد شاهد و ایثاران حوزه.
 12. پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ثبت نمرات اساتید و هیات علمی دانشگاه تحت وب حوزه.
 13. پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ارزشیابی آنلاین اساتید و هیات علمی دانشگاه.
 14. پشتیبانی فنی سیستم تحت وب نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان  دانشگاه.
 15. ترویج و آموزش استفاده از تسهیلات کامپیوتری موجود در میان نیروهای حوزه معاونت آموزشی.
 16. نشر و بسط نرم افزارها و تجربیات حاصله به محیطهای برون دانشگاهی.

 

نقاط ضعف :

 • برای راه اندازی هر سیستم جدید فرایند طولانی و نفس گیر کاغذ بازی های اداری وجود دارد.
 •  عدم همکاری کاربران و مقاومت در برابر هر تغییر
 •  طولانی بودن فرایند خرید تجهیزات و کمبود منابع مالی

 

نقاط قوت (دلایل موفقیت ) :

حمایت معاونت های آموزشی وقت و مدیران آموزشی ، و رئیس اداره آموزش وقت از هرگونه تغییر در فرایند کاری تسهیل در امور

داشتن همکاران قوی .

مسلط بر قوانین و با تعهد و وجدان کاری بالا در این اداره  .

داشتن پشتکار و خلاقیت خستگی ناپذیر اینجانب در راه اندازی سیستم ها ی جدید با توجه به استراتژی اداره خدمات ماشینی .

داشتن رابطه خوب و صمیمی با رئیس اداره خدمات ماشینی وزارت متبوع و رئوسای خدمات ماشینی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله تهران ، اصفهان و همدان که بطور مستمر تبادل اطلاعات و تجربیات انجام می گردد .

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۱