اعتبار بخشی آموزشی و ارزشیابی برنامه

تعداد بازدید:۱۵۰۴

اعضای کمیته 
شرح وظایف 
برنامه عملیاتی
استانداردها

 

 

                                                                                                                                              

 

کلید واژه ها: اعتبار بخشی طرح تحول

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۱