معرفی و شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۴۳۱

تاریخچه

سابقه تاسیس اولین مرکز مطالعات  در جهان به سال 1955 در دانشگاه بوفالو آمریکا بر می گردد و اولین مرکز توسعه آموزش در دانشگاه وسترن ریزرو در سال 1958 تأسیس گردید . ایران نیز همانند سایر کشورها از این طرح استقبال کرد. در ایران گام های نخستین این مرکز به سال 1348 برمی گردد، از آنجایی که یکی از اهداف اصلی این مرکز ایجاد چنین مراکزی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود ، لذا با انجام فعالیت های متعدد و تربیت هسته هایی از هر دانشگاه زمینه را برای راه اندازی چنین مراکزی در دانشگاهها فراهم نمود به به تدریج مراکز توسعه در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان – شهید بهشتی – ایران – تهران – تبریز – مشهد – شیراز و یزد ایجاد گردیدند . مرکز توسعه آموزش وزارت در سال 1372 با مرکز مطالعات برنامه ریزی آموزشی ادغام شد و بسیاری از فعالیتهای اجرایی این مرکز به دانشگاهها محول گردید .

مرکز توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک، به عنوان یکی از مدیریت های وابسته به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، در سال 1374شروع به کار کرد و در حال حاضر به عنوان یکی از مراکز پیشتاز و فعال در این زمینه در سطح کشور مطرح است.این مرکز حمایـت های تخصصی خود را در زمینه توسعه فعالیت های آموزشی و اطلاعاتی برای موسسات یا سازمان های مسئول در گروه آموزش پزشکی فراهم می سازد. هدف ارائه خدمات مذکور، بهبود کیفیت آموزش از طریق برنامه ریزی، ارزشیابی، سازماندهی و پژوهش است. دامنه فعالیت مراکز به دانشکده ها و بیمارستان ها گسترش یافته است. این مراکز در راستای کمک به موسسات آموزشی در رسیدن به اهدافشان در زمینه تربیـت نیروی انسانی در گروه های پزشکی و پیراپزشکی ، خدمات متنوعی را ارائه می دهند.

مأموریت و چشم انداز :

ماموریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، به عنوان زیرمجموعه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، پشتیبانی علمی و فنی از هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر جهت گیری فعالیت های آموزشی دانشگاه است. همچنین، این مرکز متولی آموزش اساتید، ارزشیابی برنامه های آموزشی و ارائه دوره های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دکترای تخصصی آموزش پزشکی و دروس مرتبط با آموزش پزشکی در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. احترام به ارزش های اسلامی انسانی، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگو بودن در برابر آنها، و پایبندی به اصول علمی و نظام مندی در کلیه فعالیت ها، ارزش های حاکم بر این مرکز می باشند.مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک به عنوان نمونه بارزی از تحقق اصول علمی آموزش پزشکی و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یک مجموعه سازمانی دانشگاهی قابل عرضه خواهد بود.

 

شرح ظایف  مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها و دفاتر توسعه آموزش- شهریور 1401

کلید واژه ها: مرکز مطالعات معرفی تاریخچه پزشکی آموزش پزشکی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی توسعه آموزش پزشکی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی اراک پزشکی اراک عنوان پزشکی دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۴۰۲