تقویم

روز جهانی بدون دخانیات

۱۰ خرداد ۱۳۹۷


روز جهانی تیروئید

۱۴ خرداد ۱۳۹۷
روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام

۱۵ تیر ۱۳۹۷


روز طب سنتی

۲۵ تیر ۱۳۹۷


روز جهانی شیر مادر

۱۰ مرداد ۱۳۹۷


روز پزشک

۰۱ شهریور ۱۳۹۷


روز داروسازی

۰۵ شهریور ۱۳۹۷


روز بهورز

۱۲ شهریور ۱۳۹۷


روز فوریت های پزشکی و اورژانس

۲۶ شهریور ۱۳۹۷


روز جهانی آلزایمر

۳۰ شهریور ۱۳۹۷


روز جهانی بهداشت محیط

۰۴ مهر ۱۳۹۷


روز جهانی قلب

۰۷ مهر ۱۳۹۷


روز جهانی ناشنوایان

۰۸ مهر ۱۳۹۷


روز جهانی سالمند

۰۹ مهر ۱۳۹۷


روز جهانی کودک

۱۴ مهر ۱۳۹۷


روز جهانی بهداشت روان

۱۸ مهر ۱۳۹۷


روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

۲۰ مهر ۱۳۹۷


روز ملی مبارزه با سل

۲۳ مهر ۱۳۹۷


روز جهانی غذا

۲۴ مهر ۱۳۹۷


روز تربیت بدنی و ورزش

۲۶ مهر ۱۳۹۷


روز جهانی پوکی استخوان

۲۸ مهر ۱۳۹۷


روز ملی سلامت زنان

۳۰ مهر ۱۳۹۷


روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت

۰۱ آبان ۱۳۹۷


روز جهانی سکته مغزی

۰۷ آبان ۱۳۹۷


روز جهانی رادیولوژی

۱۷ آبان ۱۳۹۷


روز جهانی دیابت

۲۳ آبان ۱۳۹۷


روز حمایت از بیماران کلیوی

۲۴ آبان ۱۳۹۷


هفته حمایت از بیماران کلیوی

۳۰ آبان ۱۳۹۷