ریاست دانشگاه

دکتر حسن طاهر احمدی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
رشته تخصصی : اطفال
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک، آکادمیک : h.taherahmadi@arakmu.ac.ir 
پست الکترونیک : Dr.TaherAhmadi.41@gmail.com 
تلفن : 58-33136055
فکس: 33134766
دانشکده/محل خدمت : پزشکی (بالینی)
محل تولد: ساوه - 1341

 

 

سوابق اجرایی:

ریاست بیمارستان آموزشی درمانی امیرکبیر اراک

معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در 2 دوره

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اراک

قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی

ریاست شورای نظام پزشکی استان مرکزی   

 

     

سوابق فعالیتهای آموزشی:

سابقه فعالیت آموزشی و تدریس به مدت 16 سال

مربی کشوری احیاء نوزاد

 

طرح های تحقیقاتی:

 
1- تاثیر روی خوراکی بر درمان سنگ کلیه در کودکان
 
2- مقایسه اثر ایمونوگلوبولین داخل وریدی و روفیلاک در درمان کودکان مبتلا به ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورا
 
3- تاثیر مکمل ویتامین E در درمان عفونت ادراری کودکان.
 
4- مقایسه شیوع اختلال پیش فعالی و کاهش توجه (ADHD) در کودکان مبتلا به سندرم تکرر ادرار روزانه (pollakiuria) با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1392
 
5- بررسی تاثیر سو مصرف مواد مخدر و سیگار بر پیامدهای مادری و عوارض نوزادی در زنان باردار معتاد مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر اراک 1393
 
6- ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضد انگلی عسل بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک با توجه به خصوصیات فیزیکو شیمیایی آن.
 
7- بررسی اثر ترانکسامیک اسید خوراکی در پیشگیری از خونریزی بیماران میتلا به بیماری فون ویلبراند و ترومباستنی گلانزمن
 
8- بررسی تأثیر ویتامین A در درمان هماچوری مداوم ایدیوپاتیک میکروسکوپی در کودکان 5تا12 ساله.
 
9- مقایسه سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به سنگ کلیه و غیر مبتلا.
 
10- بررسی اثر پروپرانولول خوراکی بر تحلیل همانژیوم پوستی در کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک.
 
11- بررسی اثر داروی آملودیپین درکاهش بار آهن بیماران تالاسمی ماژور
 
12- بررسی اپیدمیولوژی ریفلاکس ادرار از مثانه به حالب.
 
13- بررسی اثر سدیم والپروات بر تکرر ادرار و شب‌اداری در کودکان صرعی
 
14- بررسی همبستگی سطح آهن قلب وکبد قابل اندازه گیری با T2*MRI و سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران تالاسمی ماژور
 
15- شناسایی واریانت های ژنتیکی جدید در عقب افتاده ذهنی به روش تعین ترادف اگزومی در ازدواجهای فامیلی.
 
16- ارزیابی سطح سیستم پرواکسیدان/ آنتی اکسیدان در سرم مادران و خون بند ناف نوزدان نارس مبتلا به RDS در بیمارستان طالقانی شهر اراک
 
17- جدا سازی و شناسایی باکتریهای شایع ایجاد کننده عفونت حاد کیسه اشکی و تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک های مختلف در انسداد مادرزادی مجرای اشکی کودکان
 

 

مقالات چاپ شده در مجله:

 

1 Association between serum ferritin level, cardiac and hepatic T2-star MRI in patients with major β-thalassemia
 
2- مقایسه اثرات درمانی ضد تب استامینوفن و ایبوپروفن با رژیم آلترناتیو( هر دو دارو) در کودکان 6 ماهه تا 12 ساله
 
3- مقایسه رشد و تکامل در کودکان مبتلا به infrequent voiding با کودکان سالم
 
4- Correlation of Sacral Ratio and Reflux-Related Renal Injury in Children with Vesicoureteral reflux with and without Nephropathy
 
5- Prevalence of Obsessive-Compulsive Disorder in Pediatric and adolescent Patients with Chronic Kidney Disease
 
6- Mean Platelet Volume: A Useful Marker in Reflux Nephropathy
 
7- شیوع اختلال وسواس جبری در کودکان مبتلا به اختلال تکرر ادرار بدون بی اختیاری (پولاکیوری)
 
8- Correlation of sacral ratio and reflux-Related renal injury in children with Vesicoureteral reflux with and without nephropathy
 
9- Emotional Disorders in Children with Monosymptomatic Primary Nocturnal Enuresis
 
10- Delayed Sleep Phase Disorder in Children With Non - Monosymptomatic Primary Nocturnal Enuresis
 
11- The Association Between Hyponatremia and Reflux- Related Renal Injury in Acute Pyelonephritis
 
12- Mean Platelet Volume as a Predictive Marker for Poor Prognosis of Acute Renal Failure in children
 
13- Emotional Disorders in Children with Monosymptomatic Primary Nocturnal Enuresis
 
14- Emotional Disorders in Pediatric Renal Transplant Recipients: A Comparative Study
 
15- Prenatal Risk Factors for Infantile Reflux Nephropathy
 
16- The Relationship Between Iron Deficiency Anemia and Reflux-Related Renal Injury in Infant and Children
 
17- Assessment of Blood Pressure in Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis
 
18- comparison between IV immune globulin (IVIG) and anti-D globulin for treatment immune thrombocytopenia: a randomized open-label study.
 
19- Efficacy of nebulized L-epinephrine for treatment of croup: a randomized, double-blind study
 
20- The Mean Platelet Volume in children with Pyelonephritis
 
21- The Relationship between Blood Biomarkers Level and the Prognosis of Nephrotic Syndrome in the Children
 
22- Efficacy of tranexamic acid for the prevention of bleeding in patients with von Willebrand disease and Glanzmann thrombasthenia: a controlled, before and after trial
 
23- Zinc supplementation in treatment of children with urinary tract infection
 
24- Incidence of obsessive–compulsive disorder in children with nonmonosymptomatic primary nocturnal enuresis
 
25- prevalence of obsessive-compulsive disorder in pediatric and adolescent patients with chronic kidney disease
 
26- Comparison of Development Indicators, According to Ages and Stages Questionnaires in Children with Pollakiuria Compared to Healthy Children
 
27- Serum zinc levels in children with and without nephrolithiasis
 
28- Therapeutic Efficacy of Hydrochlorothiazide in the Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis of Children
 
29- Pollakiuria and its relationship with obsessive compulsive disorder
 
30- Comparison between IV immune globulin (IVIG) and anti-D globulin for treatment of immune thrombocytopenia: a randomized open-label study
 
31- Association of Sterile Pyuria and Coronary Artery Aneurysm in Kawasaki Syndrome