کارشناس پژوهش

کارشناس پژوهش

کارشناس پژوهش و کارشناس ستادی سامانه پژوهان

آقای ابوالفضل سیفی نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

آدرس: مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) دانشکده پرستاری طبقه سوم

تلفن: 34173463   داخلی 330

پست الکترونیک: a.seifinejad110@gmail.com

کلید واژه ها: کارشناس پژوهشکارشناس ستادی سامانه پژوهانابوالفضل سیفی نژاددانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۷۴