اعضای کمیته

تعداد بازدید:۲۱۵۳

 

سرپرست المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اراک : دکتر فریده مشایخی جلالی 

کارشناس : سرکار خانم سارا عابدی

 

 

کلید واژه ها: المپیاد دانشجویان پزشکی علمی

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱