منابع کارگاه های اساتید

                                           تابستان 1397

کارگاه آموزشی " چگونه پروپوزال یک طرح توسعه ای بنویسیم؟"

مدرس: دکتر نسرین روزبهانی

مشخصات پکیج:

1.فرم خام پروپوزال

2.چک لیست داوری طرح پژوهشی 

3.چک لیست داوری طرح توسعه ای آموزشی 

جهت دانلود کلیک کنید:

                                                                                            

کارگاه آموزشی "ارزیابی دانشجو"

مدرس: دکتر کامران سلطانی عربشاهی 

مشخصات پکیج:

1.پاورپوینتهای ارائه شده در جلسه

2.اصول گزارش نویسی

3.چک لیست برای مرور سوالات چندگزینه ای

4.سایر منابع خودخوان

جهت دانلود کلیک کنید:

                                                                                                                     

 

 

 

کارگاه آموزشی "کاربرد رسانه در آموزش"

مدرس: دکتر سعید شاه‌حسینی

مشخصات پکیج:

1.پاورپوینتهای ارائه شده در جلسه

 

                                                                                         

تعداد بازدید:۲۹۵