بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

 

مسئول بسته:  دکتر مجید طاهری

رشته :دکتری تخصصی  جامعه شناسی پزشکی 

 

کارشناس بسته:   خانم ریحانه هاشمی فرد 

شرح وظایف 

ترسیم نقشه راه تحول 20 ساله آموزش علوم پزشکی در راستای کسب مرجعیت علمی

شفاف سازی شاخص های کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

تبیین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تحقق مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

تبیین نقش سازمان ها و نهادهای دخیل در کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

 

کلید واژه ها: طرح تحولبسته مر جعیت

تعداد بازدید:۴۹۹