اخبار اصلی

برگزاری همایش آموزش پزشکی

برگزاری همایش آموزش پزشکی

همایش کشوری آموزش پزشکی در روز سه شنبه مورخ ۲۱ آبان ماه سال جاری توسط گروه آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد و دارای امتیاز باز آموزی ویژه اعضای هیات علمی مشمول آموزش مداوم می باشد.

ادامه مطلب