جلسه مشترک دفاتر توسعه آموزش و مدیریت مرکز مطالعات

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۲ کد : ۴۱۳۶ اخبار اصلی
برگزاری نشست مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسولین دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی
جلسه مشترک دفاتر توسعه آموزش و مدیریت مرکز مطالعات

اولین نشست مشترک  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسولین دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی در سال 98 در روز دوشنبه مورخ 98/2/23 در محل سالن کنفرانس معاونت آموزش برگزار گرید. در این جلسه برنامه های توسعه ای  مرکز مطالعات در زمینه ارتقا کیفیت آموزش در سال جدید مورد بحث و تبادل نظر حضار قرارگرفت. و گزارش عملکرد دفاتر توسعه آموزش نیز ارائه گردید. 

کلید واژه ها: دفاتر توسعه آموزشنشست مشترک


نظر شما :