ارزشیابی آموزش مجازی

ارزشیابی کارگاه مجازی
 • ارزشیابی کارگاه آموزش مجازی ( غیر حضوری ) تاریخ پروژه 98/10/30
  0
 • !! توجه!! میزان دقت و صداقت شما در تکمیل این فرم ، الویت اول برنامه های آتی خواهد بود....
  1
 • اطلاعات شخصی
  2
 • تکمیل این بخش صرفا جهت صدور گواهی می‌باشد.
  3
 • 4
 • نام و نام خانوادگی*
  5
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  6
 • سابقه تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  0-5سال
  6-10سال
  بالای 11 سال
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • سوالات ارزشیابی
  9
 • آیا موضوع کارگاه، برای ارائه مجازی مناسب بود؟*
  10
 • آیا قبل از کارگاه،برنامه زمان بندی ارائه شده است؟*
  11
 • آیا وضعیت سامانه نوید مناسب ارائه مجازی بود؟*
  12
 • آیا محتوی ارائه شده با نیازهای جامعه علمی مطابقت داشت؟*
  13
 • آیا توالی مناسب و منطقی مطالب رعایت شده است؟*
  14
 • آیا کیفیت تصویری و صوتی محتواهای آموزشی مناسب بود؟*
  15
 • آیا امکان سوال کردن و پاسخ گرفتن فراهم شده است؟*
  16
 • میزان احساس رضایت از شرکت در این برنامه را چگونه توصیف می کنید؟*
  17
 • میزان برآورده شدن انتظارات خود را چگونه توصیف می کنید؟*
  18
 • میزان تغییر نگرش مثبت خود را در اثر شرکت در برنامه چگونه توصیف می کنید؟*
  19
 • میزان افزایش دانش خود را در اثر شرکت در برنامه چگونه توصیف می کنید؟*امتیاز بدهید
  20
 • نظرات*نظرات و پیشنهادات شخصی خود را در این قسمت وارد کنید.
  21