دوشنبه 7 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای      مناقصه شماره 32-96

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور تهیه و طبخ و توزیع غذای با مصالح بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان را بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد :   از مورخ 12/11/1396 لغایت 18/11/1396

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 350000  ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه : اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز  شنبه 28/11/1396

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد  به مبلغ 194.400.000 به شماره حساب1 -161343030  بانک رفاه  به شرح مندرج در اسناد مناقصه .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : آدرس آشتیان خیابان شهید باهنر شبکه بهداشت و درمان آشتیان  امور عمومی  و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی ،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : تاریخ 29/11/1396 ساعت 9صبح در دفتر مدیریت امورحقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد. )حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشای پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved