دوشنبه 7 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، راه اندازی و پشتیبانی سیستم ذخیره ساز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی (اصلاحیه)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره :31-96

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظردارد خرید؛ راه اندازی و پشتیبانی سیستم ذخیره سازستاد مرکزی خود را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : از مورخ 09/11/1396 لغایت 15/11/1396

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:واریز مبلغ350000 ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25/11/1396

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ 210.000.000 ریال شماره حساب1-161343030 بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان میتوانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی :اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : شنبه تاریخ 28/11/1396راس ساعت  9 صبح در دفتر مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد.)حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانیhttp://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید. اسناد مناقصه در پورتال دانشگاه علوم پزشکی به آدرس https://arakmu.ac.ir درقسمت مزایده ها و مناقصات قابل دسترسی می باشد.

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک
فايلها
agahi monaghese.pdf 91.162 KB
gharardad.pdf 114.145 KB
pishfarakhan.pdf 48.902 KB
price.pdf 46.537 KB
RFPsan eslahie.pdf 320.29 KB
zemanatname.jpg 111.801 KB
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved