دوشنبه 7 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای    مناقصه شماره : 31-96

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان  شهرستان خنداب  را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذارنماید.

مهلت خرید اسناد :   از مورخ 03/11/1396 لغایت 07/11/1396

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 350000  ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه : اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهادات : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  17 /11/1396

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ 342.500.000 ریال به حساب شماره 1 -161343030  بانک رفاه کارگران به نام دانشگاه علوم پزشکی اراک .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان میتوانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی : خنداب بلوار شهید بهشتی خیابان آموزش و پرورش، ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب ، طبقه دوم امورعمومی ؛ و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : تاریخ 18/11/1396 ساعت 9 صبح در دفترمدیریت حقوقی و امور قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد. )حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved