يكشنبه 6 اسفند 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


فراخوان مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نقلیه
فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات 2 پایگاه اورژانس اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام صادق (ع) شبکه بهداشت و درمان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، راه اندازی و پشتیبانی سیستم ذخیره ساز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی (اصلاحیه)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
آگهی مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه بیمارستان مهر خنداب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاغل کارشناسی و خدماتی مراکز تابعه و نیز تامین خدمات بهداشتی درمانی و کمک پرستاری در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تابعه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مراکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) و امیرکبیر اراک و بیمارستان قائم مقام فراهانی وسایر مراکز
آگهی مزایده نوبت دوم واگذاری واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید؛ راه اندازی و پشتیبانی سیستم ذخیره ساز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه  بهداشت و درمان شازند
آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری و ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)
آگهی مزایده واگذاری واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک ( اجاره )
آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک
آگهی مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری دانشکده پزشکی خمین
1 2 3 4 5 6 7


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved