سه‌شنبه 30 آبان 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


:.
راهنما و دریافت کارت ورود به جلسه استخدام (پیمانی،قراردادی) دانشگاه علوم پزشکی اراک


جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی پیمانی اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت کارت ورود به جلسه  آزمون استخدامی قراردادی اینجا را کلیک نمائید.

اطلاعیه رفع نقص اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون
 
به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی (پیمانی - قراردادی) می رساند در صورتی که اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه دارای نقص می باشد ، جهت رفع نقص با به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی راس ساعت 7.30 صبح روز جمعه 26/3/91 به محل برگزاری آزمون واحد رفع نقص اطلاعات مراجعه نمایید.

راهنمای آزمون استخدامی مورخ  91/3/26  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

1 – زمان و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج شده است (پیشنهاد می نمایدروز قبل از آزمون محل را بطور کامل شناسائی نمائید)
2 – آزمون روز جمعه مورخ 91/3/26  در یک مرحله راس ساعت 9 صبح برگزار میگردد. درب سالنهای آزمون 30دقیقه قبل از برگزاری آزمون بسته می شود، لذا راس ساعت 8/15در محل حوزه حضور بهم رسانید در غیر اینصورت از ورود به جلسه جلوگیری بعمل خواهد آمد.
3 – از به همراه آورن هر گونه وسایل مانند کیف ، تلفن همراه ، ماشین حساب و سایر وسایل خودداری شود.
4 – پس از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در صورت وجود مغایرت مشخصات با خودکار صحیح آن را در پشت کارت یادداشت نمائید تا مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. (در صورتیکه رشته شغلی و محل تقاضا اشتباه است فوراً با شماره تلفنهای 3136055 و 6 و تلفن مستقیم اداره استخدام 3134624 تماس حاصل نمایند و یا به ستاد دانشگاه مراجعه نمایند)

داشتن کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار وکد ملی همراه کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامیست

5 – جهت آزمون 2عدد مداد مشکی نرم پررنگ ، یک عدد مداد پاک کن ، یک عدد مداد تراش و یک عدد سنجاق ته گرد همراه داشته باشید.


نکاتی در مورد آزمون :
1-     زمان پاسخگوئی به سئوالات عمومی شامل 90 سوال60 دقیقه و برای پاسخگوئی به 45سئوال تخصصی 45دقیقه می باشد.
2-     ارزش سئوالات یکسان است و هر سئوال فقط یک پاسخ صحیح دارد اگر برای یک سئوال دو محل پاسخ یک گزینه پر شده باشد ، هر چند یکی از آنها صحیح باشد ، آن پاسخ به هر لحاظ غلط تلقی خواهد شد.
3-     آزمون نمره منفی ندارد.

4-    
پس از اطمینان از صحیح بودن پاسخ جواب را در پاسخ نامه به شکل صحیح وارد کنید. نحوه پرکردن صحیح پاسخ نامه به شکل ذیل می باشد.5 – پاسخنامه را با مداد مشکی نرم پررنگ بطور کامل پر کنید(از درج علامت بر روی دفترچه سئوالات خودداری نمایئد زیرا منحصراً پاسخنامه ها تصحیح و ملاک عمل قرار خواهد گرفت)
6 – پس از ورود به جلسه آزمون با توجه به شماره کارت ورود به جلسه محل صندلی خود را پیدا کرده و بر روی صندلی خود استقرار یابید و به وسیله سنجاق کارت ورود به جلسه را به سمت چپ سینه خود نصب نمائید و شماره کارت خود را با شماره پاسخنامه و شماره صندلی خود مطابقت نمائید.
7 – از نوشتن هر گونه جمله یا کلمه یا علامت بر روی پاسخنامه به جز پرکردن خانه های پاسخنامه جداً خودداری نمایئد.
8 – کارت ورود به جلسه پس از تطبیق عکس با چهره وکارت شناسایی عکسدار شما توسط مسئول مربوطه جمع آوری می گردد.

- عدم رعایت مقررات جلسه و عدم تحویل پاسخنامه و دفترچه سئوالات و یا هرگونه دخل و تصرف در آن ضمن اینکه پیگرد قانونی خواهد داشت ، موجب محرومیت شما در آزمون خواهد شد.
10 – نتایج آزمون بر روی سایت دانشگاه به آدرس www.arakmu.ac.ir اعلام خواهد شد .
11 – به کلیه نکات و مواردی که از طریق مجری سالن اعلام میشود بدقت توجه فرمایید.
آدرس محل آزمون
آدرس : اراک – میدان بسیج ( سردشت – ابتدای جاده ملایر ) جنب بیمارستان امیرالمومنین

آدرس و کروکی محل آزمون

با آرزوی موفقیت شما
کمیته برگزاری آزمون استخدامی مورخ 91/3/26
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
برگ راهنمای داوطلبین آزمون استخدام قراردادی دانشگاه علوم پزشکی اراک مورخ 26/03/91
ردیف
رشته شغلی
از شماره
تا شماره
محل
1
کارگزین (مرد)
2001
2101
سایت سردشت - بال سبز- طبقه اول - کلاس 100 و راهرو
2
مسئول خدمات مالی (مرد)
2102
2110
سایت سردشت - بال سبز- طبقه اول - کلاس 104
3
حسابدار (مرد)
2111
2157
سایت سردشت - بال سبز- طبقه اول - کلاس 101
4
کارشناس حقوقی (مرد)
2158
2208
سایت سردشت - بال سبز- طبقه دوم - کلاس 201
5
مسئول امور فوریتهای پزشکی (مرد)
2209
2225
سایت سردشت - بال سبز- طبقه دوم - کلاس 203
6
پرستار(مرد)
2226
2228
سایت سردشت - بال سبز- طبقه دوم - کلاس 203
7
کاردان یا کارشناس رادیولوژی
2229
2230
سایت سردشت - بال سبز- طبقه دوم - کلاس 204
8
کاردان بیهوشی(مرد)
2231
2231
سایت سردشت - بال سبز- طبقه دوم - کلاس 204
9
مهندس راه و ساختمان(مرد)
2232
2335
سایت سردشت - بال سبز- طبقه دوم - کلاس 204
10
کارشناس امور رایانه(مرد)
2336
2360
سایت سردشت - بال سبز- طبقه دوم - کلاس 205
11
حسابدار (زن)
2361
2401
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه اول - کلاس 105
12
مسئول خدمات اداری (زن)
2402
2488
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه اول - کلاس 106
13
حسابدار (زن)
2489
2508
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه اول - کلاس 107
14
کارگزین (زن)
2509
2638
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه اول - سلف سرویس و راهرو
15
کارشناس رایانه (زن)
2639
2772
سایت سردشت - بال آبی- طبقه اول - کلاس 108 و راهرو
16
مسئول امور فوریتهای پزشکی (زن)
2773
2787
سایت سردشت - بال آبی- طبقه اول - راهرو
17
کارشناس امور رایانه(مرد)
2788
2832
سایت سردشت - بال آبی- طبقه دوم - راهرو
18
مددکار بهداشتی درمانی (زن)
2833
2887
سایت سردشت - بال زرد- طبقه اول - کلاس 109
19
کارشناس مامایی (زن)
2888
2905
سایت سردشت - بال زرد- طبقه اول - کلاس 110
20
کاردان اتاق عمل (زن)
2906
2910
سایت سردشت - بال زرد- طبقه اول - کلاس 110
21
کاردان بیهوشی(زن)
2911
2916
سایت سردشت - بال زرد- طبقه اول - کلاس 110
22
پزشک (زن)
2917
2918
سایت سردشت - بال زرد- طبقه اول - کلاس 110
23
پرستار (زن)
2919
2976
سایت سردشت - بال زرد- طبقه اول -   راهرو
 
 
برگ راهنمای داوطلبین آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک مورخ 26/03/91
ردیف
رشته شغلی
از شماره
تاشماره
محل
1
پرستار
1001
1352
سایت سردشت - سالن ورزشی
2
کارشناس آزمایشگاه (زن)
1353
1473
سایت سردشت - سالن ورزشی
3
کاردان مامایی (زن)
1474
1557
سایت سردشت - سالن ورزشی
4
کارشناس مامایی (زن)
1558
1638
سایت سردشت - سالن ورزشی
5
کاردان اتاق عمل (زن)
1639
1660
سایت سردشت - بال زرد- طبقه دوم - کلاس 212
6
کاردان بیهوشی(زن)
1661
1681
سایت سردشت - بال زرد- طبقه دوم - کلاس 212
7
کاردان آزمایشگاه (زن)
1682
1744
سایت سردشت - بال زرد- طبقه دوم - راهرو
8
کاردان رادیولوژی(زن)
1745
1759
سایت سردشت - بال زرد- طبقه دوم - راهرو
9
کاردان اتاق عمل (مرد)
1760
1761
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - کلاس 206
10
کاردان هوشبری (مرد)
1762
1764
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - کلاس 206
11
کارشناس امور توانبخشی (مرد)
1765
1767
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - کلاس 206
12
کارشناس امور داروئی (مرد)
1768
1768
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - کلاس 206
13
کارشناس تغذیه(مرد)
1769
1779
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - کلاس 206
14
کارشناس رادیولوژی (مرد)
1770
1778
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - کلاس 206
15
مسئول پذیرش و مدارک پزشکی (کاردان و کارشناس)مرد
1779
1780
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - کلاس 206
16
کارشناس آزمایشگاه (مرد)
1781
1816
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - راهرو
17
کاردان آزمایشگاه (مرد)
1817
1842
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - راهرو
18
پرستار (مرد)
1843
1858
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - راهرو
19
پزشک (مرد)
1859
1870
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - راهرو
20
کارشناس بهداشت محیط (مرد)
1871
1881
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - راهرو
21
کاردان رادیولوژی (مرد)
1882
1890
سایت سردشت - بال قرمز- طبقه دوم - راهرو
22
کارشناس بهداشت محیط (زن)
1891
1920
سایت سردشت - بال آبی- طبقه دوم - کلاس 209
23
کارشناس امور توانبخشی(زن)
1921
1929
سایت سردشت - بال آبی- طبقه دوم - کلاس 208
24
پزشک (زن)
1930
1938
سایت سردشت - بال آبی- طبقه دوم - کلاس 208
25
کارشناس امور داروئی(زن)
1939
1942
سایت سردشت - بال آبی- طبقه دوم - کلاس 207
26
کارشناس تغذیه (زن)
1943
1948
سایت سردشت - بال آبی- طبقه دوم - کلاس 207
27
مسئول پذیرش و مدارک پزشکی (کاردان وکارشناس)(زن)
1949
1962
سایت سردشت - بال آبی- طبقه دوم - کلاس 210
28
کارشناس رادیولوژی (زن)
1963
1967
سایت سردشت - بال آبی- طبقه دوم - کلاس 210
 فايلها
hlepazmoon1.pdf 185.318 KB
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved