دوشنبه 7 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


راه اندازی سامانه پیامکی

احتراماً، در راستای تکریم شما عزیران و آگاهی از چگونگی گذراندن دوره تعهدات، این دفتر بنا دارد در خصوص معیارها و شاخص های معرف اسکان، امکانات رفاهی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تخصص شما عزیزان را بررسی نموده و نتایج حاصل در آن را مورد تحزیه و تحلیل قرار دهد. خواهشمند است، پیشنهاد، شکوائیه و نظر خود را با ارسال عدد مربوط به هر معیار تعریف شده ذیل، به شماره 200019020 پیامک نمائید.

 

1- اسکان

2- امکانات رفاهی

3- تجهیزات مورد نیاز تخصص مربوطه

4- وجود تجربه موفق و نکات مثبت دانشکده/ دانشگاه در رابطه با سه معیار فوق الذکر

5- سال توزیع شما به عنوان نیروی متعهد

6- دانشکده/ دانشگاه محل خدمت

7- شهرستان محل خدمت

در صورت نیاز برای هر معیار در قالب حداکثر 10 کلمه توضیح داده شود.

 

 

دفتر مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایاتدر باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved